Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

 • Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
  • Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
  • Số TK: 126000081304
  • Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
  • Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
  • Số Tài khoản : 26110002631994
  • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An
  • Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

 

 • Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
  • Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
  • Số TK: 0231195149383
  • Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội
 • Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
  • Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
  • Số tài khoản VND: 1400206035022
  • Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.
 • Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
  • Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
  • Số tài khoản VND: 1017589681
  • Chi nhánh Hà Nội