UNDP Việt Nam kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân.

UNDP Việt Nam kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân.

UNDP Việt Nam đang tiếp cận công tác huy động nguồn lực theo phương thức liên kết và định hướng đối tác, bằng cách thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động hỗ trợ thay đổi cuộc sống. UNDP Việt Nam đang nhắm đến các công ty có tiềm năng hợp tác cao và sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ đơn vị được thành lập hợp pháp nào muốn hợp tác với chúng tôi.

Cho đến nay, UNDP đã xây dựng hơn 3.500 ngôi nhà kiên cố và với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể hỗ trợ thêm 100 ngôi nhà khác. Xa hơn nữa, mục tiêu dài hạn của chúng tôi là xây dựng hơn 24.000 ngôi nhà đang cần sự hỗ trợ tại các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở các tỉnh ven biển Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bà Sojin Jung qua email (sojin.jung@undp.org) hoặc điện thoại di động (+ 84 37 710 4512). Chúng tôi giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.